Libris

“Libris” je izdavačka kuća sa dvodecenijskom tradicijom. Od svoga osnivanja do danas, izrastao je u respektabilnog izdavača sa širokom lepezom izdanja čijim brojem, raznovrsnošću, kvalitetetom i tiražom se često ne mogu pohvaliti ni neki veći izdavači sa dužom tradicijom.

“Libris” je najviše orijentisan na izdavanje izvornih i prevedenih djela iz oblasti islamskog učenja, duhovnosti i kulture, ali je otvoren i za djela drugačije provenijencije. Širokom lepezom izdanja udovoljava svim uzrastima i svim obrazovnim nivoima. Tu su brojna izdanja za najmlađe, popularna izdanja za široke mase i djela u kojima vrhunski intelektualci nalaze ono žuđeno.

Naša izdavačka kuća je istinska avangarda po mnogo čemu. Prvi smo preveli i objavili u reprezentativnom izdanju kapitalno djelo vrhunskog islamskog mislioca Gazalija “Obnova vjerskih znanosti”. Naš bestseler je i roman “Dževdet-beg i sinovi”, jedan od prvijenaca nobelovca Orhana Pamuka. U seriji naših atlasa vrhunac je “Historijski atlas islama” čiji original je izdao Harvard!

U oblasti autorskih prava sarađujemo sa najpoznatijim svjetskim izdavačima, a neka izdanja smo čak uradili u koprodukciji sa njima.

Kontakt

Kontaktirati nas možete putem forme na Kontakt stranici

Korpa zatvori