Site icon libris.ba

Mapa pravog puta

Mapa pravog puta - Aid el-Karni

Ova knjiga vraća čovjeka u realnost. Spušta ga u realni svijet nakon što se visoko vine. Tjera ga da razmišlja o ključnim životnim momentima i obavezama koje su mu ostavljene u amanet. Čovjeka potakne da se podjseća da je i pored pet islamskih dužnosti, izgradnja karatkera kod muslimana ključna stvar za bolje funkcionisanje individue pa i same zajednice. Često ćete sebi postaviti pitanje: Šta sam danas uradio? Šta sam u životu postigao i uradio? Ova knjiga kod čovjeka pobuđuje zdrave amcbicije.

Knjiga „Mapa Pravoga puta“ je jedan od načina obnavljanja imana, jer je u prirodi naše vjere obnova. Shodno prirodi naše Vječne objave, koja govori o vjerovanju i uklanjanju prepreka s puta, čitalac će u ovoj knjizi uočiti situacije iz svakodnevnog života. U ovoj knjizi sproved je praktični rad, a izbjegnuto je filozofiranje, jer ono čovjeka može udaljiti od života i realnosti.

Exit mobile version